Villkor

1. Om Creditfinder

Creditfinders affärsidé går ut på att hjälpa privatpersoner att sänka sina lånekostnader och förbättra sin privatekonomi. Genom kostnadsfri rådgivning hjälper vi våra kunder öka sina kunskaper och optimera deras privatekonomi.

Primärt går vår tjänst går ut på att hjälpa våra kunder att hitta så bra lånevillkor som möjligt med syfte att lösa befintliga lån eller för att ta ett nytt lån.

Genom att förhandla och jämföra mellan Sveriges ledande banker så samlar vi in flera låneerbjudanden för att på så sätt kunna hitta det mest förmånliga lånet. Vårt mål är att förenkla vägen till en bättre privatekonomi.

Vår tjänst är helt kostnadsfri för våra kunder, Creditfinder tar istället ut en ersättning från bankerna.

2. Grundkrav för våra tjänster

För att kunna ta hjälp av Creditfinder så krävs det att du accepterar våra allmänna villkor, du måste vara minst 18 år gammal och ha en månadsinkomst på minst 10 000 kr, vidare krävs det att du är bosatt i Sverige och ej innehar några betalningsanmärkningar. Genom att godkänna våra användarvillkor så försäkrar du att de uppgifter du lämnat är korrekta.

Samtliga grundkrav gäller även för en eventuell medsökande. En medsökande ska alltid vara informerad om innehållet i våra allmänna villkor och du som huvudsökande har som ansvar att ha dennes medgivande till innehållet i villkoren.

3. Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan om Privatlån, Bolån, Billån eller Låneskyddsförsäkring till Creditfinder (556818-1837) via Internet, telefon eller på annat sätt kommer de personuppgifter du lämnar att registreras i vår kunddatabas och därmed användas för administration, bearbetning och prövning av din låneansökan samt förebyggande av försök till bedrägeri.Dina uppgifter kan vidare komma att användas för marknads och kundanalyser, uppföljning samt för marknadsföringsändamål inom Creditfinders verksamhet.

För att undvika missförstånd och för att kunna hålla en hög kvalité på våra tjänster så spelas alla våra kundsamtal in. Dessa samtal sparas i ljudfiler och sparas i våra system så länge vi har en kundrelation med dig.

Har du några frågor om vår behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss på info@creditfinder.se

Genom att godkänna dessa Allmänna villkor så godkänner du att dina personuppgifter behandlas av Creditfinder längre än vad PUL föreskriver. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig både nu och i framtiden samt för att kunna förbättra våra tjänster.

Förövrigt behandlas dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftlagens bestämmelser. Du har rätt till att en gång per år begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

4. Medlemskap i Creditfinders konsumentklubb

I samband med din låneansökan blir du automatiskt medlem i Creditfinders Konsumentklubb. Som medlem i Creditfinders konsumentklubb så sparar och bearbetar Creditfinder de personuppgifter som rör ditt medlemskap och kan vid framtida tillfällen komma att kontakta dig med information om nya produkter, tjänster eller erbjudanden som kan hjälpa dig yttreliggare. Genom att godkänna Creditfinders Allmänna villkor så godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt ovan.

5. Kreditprövning

Jag/Vi är införstådda med att kreditupplysning inhämtas och att arbetsgivare kan komma att kontaktas.

Jag/Vi är även medvetna om att min/vår låneansökan kommer att kreditprövas av de banker och andra långivare som Creditfinder samarbetar med.

Jag/Vi ger även fullmakt åt Creditfinder att inhämta kreditbeslut och kompletterande uppgifter från bankerna och långivarna.

Jag/Vi medger att kreditbesked vad gäller min/vår låneansökan får skickas till angiven e-postadress.

6. Begränsning av Creditfinders ansvar

All information, uträkningar och rekommendationer som du erhåller av Creditfinder baseras fullständigt på den information du angivit om din befintliga ekonomiska situation, lön, kostnader, befintliga lån, räntesatser osv. och på den information Creditfinder tar emot från banker och kreditupplysningsföretag.

Då vi har mycket begränsade möjligheter att kontrollera den information du angivit oss samt den information som angivits av våra samarbetspartners så tar vi inte ansvar för eventuell felaktig information vi mottagit om dig, detsamma gäller även för aktualiteten av den information vi tillhandahåller om våra samarbetspartners erbjudanden.

På grund av ovanstående så ligger det i ditt ansvar att kontrollera den information som vi lämnar om låneerbjudanden och övriga erbjudanden från våra samarbetspartners.

Information och rekommendationer som du tagit emot av Creditfinder ska endast betraktas som förslag på hur du kan gå till väga för att förbättra din privatekonomi. Det är alltid upp till dig att värdera vår information för att avgöra om denna är lämplig för din ekonomiska situation.

Creditfinder är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår i samband med att du väljer att ingå eller avstå avtal med någon av våra samarbetspartners. Samtliga avtal som du ingår med långivare och övriga partners är ett avtal mellan dig och det aktuella företaget.

Innan du ansöker om lån är det viktigt att du är införstådd över din ekonomi genom att exempel göra en hushållsbudget.

7. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra Creditfinders Allmänna villkor om detta är nödvändigt för att vi ska efterleva gällande lagar och bestämmelser. Vi uppmanar i därför våra befintliga kunder och medlemmar att emellanåt läsa igenom våra Allmänna villkor. Genom att fortsätta utnyttja Creditfinders tjänster så godkänner du eventuella ändringar i våra Allmänna villkor.

8. Godkännande av villkoren

I samband med att jag/vi utnyttjar Creditfinders tjänster så accepterar och godkänner jag/vi dessa Allmänna villkor.